Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 8 năm 2018

19:31 | 07/09/2018 77 lượt xem