LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Chuyển biến từ Nghị quyết 35 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch

19:50 | 03/02/2018 231 lượt xem