Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyển biến từ Nghị quyết 35 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch

19:50 | 03/02/2018 90 lượt xem