KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chuyển biến từ Nghị quyết 35 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch

19:50 | 03/02/2018 218 lượt xem