LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Chuyển biến từ chi bộ thôn ở Đảng bộ xã Tân Hương huyện Yên Bình

19:19 | 13/09/2016 332 lượt xem