Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyển biến từ chi bộ thôn ở Đảng bộ xã Tân Hương huyện Yên Bình

19:19 | 13/09/2016 269 lượt xem