Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Chuyển biến trong công tác Đảng tại các doanh nghiệp

19:40 | 04/06/2019 111 lượt xem