Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình thiện nguyện “Chăn ấm tình người” cho trẻ em Trạm Tấu

18:05 | 29/11/2018 204 lượt xem