TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chương trình thiện nguyện “Chăn ấm tình người” cho trẻ em Trạm Tấu

18:05 | 29/11/2018 191 lượt xem