Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình hiến máu nhân đạo "Lễ hội xuân hồng"

20:17 | 02/03/2018 438 lượt xem