Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuẩn bị bàn giao công trình cầu Bách Lẫm cho nhà đầu tư

17:47 | 10/06/2018 707 lượt xem