TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chiến sỹ công an dũng cảm cứu người nhảy cầu

19:38 | 04/08/2018 509 lượt xem