Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

19:46 | 06/08/2018 270 lượt xem