Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

19:46 | 06/08/2018 76 lượt xem