Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện thời sự: Yên Bái tập trung khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

17:10 | 10/09/2018 375 lượt xem