Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện thời sự: Khó khăn trong giải quyết ô nhiễm môi trường từ rác thải

18:43 | 25/06/2018 329 lượt xem