Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các huyện vùng cao chủ động phòng chống rét cho gia súc

19:16 | 08/01/2019 124 lượt xem