Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Các địa phương ra quân huấn luyện năm 2018.

19:23 | 01/03/2018 743 lượt xem