Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Các địa phương ra quân huấn luyện năm 2018.

19:23 | 01/03/2018 825 lượt xem