Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

19:24 | 15/03/2018 296 lượt xem