TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

19:24 | 15/03/2018 259 lượt xem