Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên

17:29 | 05/05/2019 225 lượt xem