Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Biển đảo quê hương

14:19 | 05/08/2019 84 lượt xem