TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Biển đảo quê hương trong tranh các nghệ sỹ Yên Bái - Hà Nội

21:00 | 07/01/2018 538 lượt xem