Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bí thư Chi bộ tiêu biểu ở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

19:04 | 07/10/2018 235 lượt xem