Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bí thư chi bộ tiêu biểu của thành phố Yên Bái

19:58 | 20/09/2018 158 lượt xem