Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội đánh giá công tác chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

20:32 | 22/09/2018 479 lượt xem