Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ những ngày giáp Tết

18:57 | 18/01/2012 992 lượt xem