Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ học tập và làm theo lời Bác

19:28 | 10/10/2017 610 lượt xem