TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

18:04 | 25/11/2018 160 lượt xem