Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bảo tàng tỉnh Yên Bái tiếp nhận tư liệu, hiện vật về Bác Hồ

19:36 | 07/06/2018 146 lượt xem