Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo tàng tỉnh Yên Bái tiếp nhận tư liệu, hiện vật về Bác Hồ

19:36 | 07/06/2018 428 lượt xem