Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo Hưng hướng đến vùng sản xuất chè an toàn

10:14 | 20/08/2011 372 lượt xem