Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Yên Bái

18:55 | 03/04/2019 312 lượt xem