TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Yên Bái

18:55 | 03/04/2019 219 lượt xem