Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao công trình nhà bán trú cho trường PTDTBT TH&THCS xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải

19:41 | 12/09/2018 453 lượt xem