Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Cứu trợ - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái

18:54 | 28/10/2017 231 lượt xem