KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Ban Cứu trợ - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái

18:54 | 28/10/2017 261 lượt xem