Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Ban cứu trợ - UB MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ của BQL dự án đường Hồ Chí Minh

17:04 | 26/11/2017 136 lượt xem