Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban CHQS huyện Văn Chấn phát động đợt thi đua đặc biệt

17:18 | 29/04/2018 241 lượt xem