Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại huyện Văn Chấn

19:15 | 12/06/2019 517 lượt xem