Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại huyện Văn Chấn

19:15 | 12/06/2019 582 lượt xem