Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban ATGT tỉnh làm việc tại huyện Văn Chấn

19:57 | 18/10/2018 143 lượt xem