TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban ATGT tỉnh làm việc tại huyện Văn Chấn

19:57 | 18/10/2018 113 lượt xem