Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Anh Hà Văn Hồng với sáng chế máy bừa điều khiển từ xa

19:44 | 11/12/2017 1,757 lượt xem