HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Anh Hà Văn Hồng với sáng chế máy bừa điều khiển từ xa

19:44 | 11/12/2017 2,853 lượt xem