Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

6 tháng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu DV của tỉnh đạt trên 2.900 tỷ đồng

09:32 | 15/07/2011 1,166 lượt xem