Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm lực lượng QLTT xử lý 500 vụ gian lận thương mại

09:39 | 15/07/2011 1,025 lượt xem