TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

5 tháng năm 2018, huyện Văn Yên thu ngân sách đạt 80% dự toán năm

19:09 | 05/06/2018 205 lượt xem