TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

15 người dân tộc Mông di cư vào các tỉnh phía Nam

19:35 | 10/07/2018 161 lượt xem