TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

118 năm thành lập tỉnh Yên Bái và những mốc son lịch sử

19:37 | 11/04/2018 704 lượt xem