TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

10 sự kiện nổi bật của tỉnh Yên Bái năm 2018

19:47 | 31/12/2018 498 lượt xem