Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

10 sự kiện nổi bật của tỉnh Yên Bái năm 2018

19:47 | 31/12/2018 642 lượt xem