Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Tin mới hơn

Yên Bái: Thêm 5 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái: Thêm 5 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái: Thêm 5 ca nhiễm mới COVID-19

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6.12.2021.

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6.12.2021.

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6.12.2021.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Yên Bái ghi nhận thêm 13 ca mắc mới COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 13 ca mắc mới COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 13 ca mắc mới COVID-19

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5.12.2021.

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5.12.2021.

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5.12.2021.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID -19

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID - 19 ( ngày 4/12/2021)

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID - 19 ( ngày 4/12/2021)

Thông cáo Báo chí về tình hình dịch bệnh COVID - 19 ( ngày 4/12/2021)

Tăng cường ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Thêm 15 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái: Thêm 15 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái: Thêm 15 ca nhiễm mới COVID-19

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại