Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025 CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN - 2022

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Tin mới hơn

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 27 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 27 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 27 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 26 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 26 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 26 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 25 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 25 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 25 tháng 1 năm 2022

Yên Bái cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với dịch vụ Karaoke

Yên Bái cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với dịch vụ Karaoke

Yên Bái cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với dịch vụ Karaoke

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 24 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 24 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 24 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 1 năm 2022

Yên Bái ghi nhận 84 ca mắc mới COVID -19

Yên Bái ghi nhận 84 ca mắc mới COVID -19

Yên Bái ghi nhận 84 ca mắc mới COVID -19

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Yên Bái: Thêm 103 ca nhiễm COVID-19 mới.

Yên Bái: Thêm 103 ca nhiễm COVID-19 mới.

Yên Bái: Thêm 103 ca nhiễm COVID-19 mới.

Thông báo cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Yên Bái ghi nhận 110 ca mắc COVID -19 mới trong đó có 34 trường hợp trong cộng đồng

Yên Bái ghi nhận 110 ca mắc COVID -19 mới trong đó có 34 trường hợp trong cộng đồng

Yên Bái ghi nhận 110 ca mắc COVID -19 mới trong đó có 34 trường hợp trong cộng đồng

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại