Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Yên Bái ứng dụng bản đồ số dịch tễ trong phòng chống dịch COVID -19

159 lượt xem - 25/07/2021 09:20
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại