Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Ban Chấp hành đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “về nguồn”

Ban Chấp hành đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “về nguồn”

465 lượt xem - 10/07/2021 19:25


Ban Chấp hành đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “về nguồn”

Huyện Lục Yên chủ động phòng, chống thiên tai

Huyện Lục Yên chủ động phòng, chống thiên tai

135 lượt xem - 10/07/2021 19:25
Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường

Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường

135 lượt xem - 09/07/2021 11:48
Văn Yên khởi công làm nhà cho 36 hộ nghèo

Văn Yên khởi công làm nhà cho 36 hộ nghèo

837 lượt xem - 09/07/2021 11:48
Yên Bái hoàn thành số hóa 10 vạn hồ sơ người có công

Yên Bái hoàn thành số hóa 10 vạn hồ sơ người có công

135 lượt xem - 09/07/2021 11:48
Yên Bái: Hơn 2.900 sáng kiến tham gia Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”

Yên Bái: Hơn 2.900 sáng kiến tham gia Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”

72 lượt xem - 09/07/2021 11:48
Thành phố Yên Bái chăm lo cho hộ nghèo

Thành phố Yên Bái chăm lo cho hộ nghèo

57 lượt xem - 09/07/2021 11:48
Bàn giao kinh phí làm nhà cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao kinh phí làm nhà cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

75 lượt xem - 08/07/2021 11:37
Văn Chấn sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Văn Chấn sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

156 lượt xem - 06/07/2021 20:15
Yên Bái: Hơn 8.100 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Yên Bái: Hơn 8.100 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

171 lượt xem - 06/07/2021 20:08
Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ cài đặt và sử dụng VssID

Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ cài đặt và sử dụng VssID

168 lượt xem - 06/07/2021 19:39
Yên Bái sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Yên Bái sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

273 lượt xem - 05/07/2021 19:31
Tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới

Tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới

177 lượt xem - 05/07/2021 11:38
Yên Bình: 6.800 người tham gia BHXH

Yên Bình: 6.800 người tham gia BHXH

231 lượt xem - 05/07/2021 11:38
Lục Yên đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện

Lục Yên đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện

888 lượt xem - 04/07/2021 20:18
Hội viên phụ nữ huyện Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

Hội viên phụ nữ huyện Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

264 lượt xem - 04/07/2021 11:36
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại