Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Thông báo cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Yên Bái ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái: Trong ngày ghi nhận thêm 101 ca nhiễm mới COVID - 19.

Yên Bái: Trong ngày ghi nhận thêm 101 ca nhiễm mới COVID - 19.

Yên Bái: Trong ngày ghi nhận thêm 101 ca nhiễm mới COVID - 19.

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà.

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà.

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Yên Bái ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID -19

Thêm 73 ca mắc COVID -19 mới

Thêm 73 ca mắc COVID -19 mới

Thêm 73 ca mắc COVID -19 mới

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Yên Bái: Ghi nhận thêm 86 ca nhiễm COVID -19

Yên Bái: Ghi nhận thêm 86 ca nhiễm COVID -19

Yên Bái: Ghi nhận thêm 86 ca nhiễm COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Yên Bái ghi nhận 46 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái ghi nhận 46 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái ghi nhận 46 ca nhiễm mới COVID-19

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại