Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 10 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 8 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 8 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 8 tháng 10 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY (8/10/2021)

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY (8/10/2021)

(Cập nhật và áp dụng từ 18h ngày 08 tháng 10 năm 2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 7 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 7 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 7 tháng 10 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Yên Bái

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 10 năm 2021

Yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái

Yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái

Yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 10 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 10 năm 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hà Nội.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hà Nội.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hà Nội.

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại