Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tỉnh Yên Bái nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong phòng, chống dịch COVID - 19

Tỉnh Yên Bái nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong phòng, chống dịch COVID - 19

Tỉnh Yên Bái nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong phòng, chống dịch COVID - 19

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 9 năm 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yên Bái triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID - 19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yên Bái triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID - 19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yên Bái triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID - 19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 8 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 8 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 8 tháng 9 năm 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (8/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (8/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (8/9/2021)

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 7 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 7 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 7 tháng 9 năm 2021

Kế hoạch hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 ( đợt 2)

Kế hoạch hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 ( đợt 2)

Kế hoạch hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 ( đợt 2)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (Ngày 6/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (Ngày 6/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (Ngày 6/9/2021)

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 6 tháng 9 năm 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (5/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (5/9/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (5/9/2021)

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 9 năm 2021

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại