Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 16 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 16 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 16 tháng 9 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

(Cập nhật và áp dụng từ 18h ngày 22 tháng 7 năm 2021)

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của các tỉnh ( ngày 21 tháng 7)

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của các tỉnh ( ngày 21 tháng 7)

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của các tỉnh ( ngày 21 tháng 7)

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 21 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 21 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 21 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Yên Bái

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

(Cập nhật và áp dụng từ ngày 21 tháng 7 năm 2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.(Ngày 20/7/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.(Ngày 20/7/2021)

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.(Ngày 20/7/2021)

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 20 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY(18h ngày 20/7/2021)

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY(18h ngày 20/7/2021)

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Yên Bái

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 15 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 15 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 15 tháng 7 năm 2021

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại