Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống COVID - 19

180 lượt xem - 09/06/2021 19:45

Bản tin trước

[Xem thêm]
Đảng bộ huyện Yên Bình kết nạp mới 158 đảng viên

Đảng bộ huyện Yên Bình kết nạp mới 158 đảng viên

Tin tức và Đời sống ngày 17 tháng 9 năm 2021

Tin tức và Đời sống ngày 17 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 9 năm 2021

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái giám sát tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái giám sát tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải

Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 – 2021

Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 – 2021

Đánh giá kết quả triển khai vận hành thử hệ thống camera giám sát đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Đánh giá kết quả triển khai vận hành thử hệ thống camera giám sát đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Yên Bình

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Yên Bình

Yên Bái tham dự Diễn đàn trực tuyến Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021

Yên Bái tham dự Diễn đàn trực tuyến Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021

Tin tức và Đời sống ngày 16 tháng 9 năm 2021

Tin tức và Đời sống ngày 16 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 9 năm 2021

Yên Bái tham dự Chương trình vận động trực tuyến " Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch COVID - 19"

Yên Bái tham dự Chương trình vận động trực tuyến " Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch COVID - 19"

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Đồng chí Lê Thị Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Đồng chí Lê Thị Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Trấn Yên

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Trấn Yên

Tin tức đời sống ngày 15 tháng 9 năm 2021

Tin tức đời sống ngày 15 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9 năm 2021

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Nội chính TW tổ chức

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Nội chính TW tổ chức

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Quy Mông

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Quy Mông

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại