Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

UBMTTQ thị trấn Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

126 lượt xem - 08/04/2021 11:18

Bản tin trước

[Xem thêm]
Ủy ban Bầu cử huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử

Ủy ban Bầu cử huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình và Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình và Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai

Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai

Yên Bái sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Yên Bái sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Huyện Văn Yên hướng về ngày hội bầu cử

Huyện Văn Yên hướng về ngày hội bầu cử

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Văn Yên tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Văn Yên tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Lục Yên đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

Lục Yên đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

Văn Yên chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo theo đúng quy định

Văn Yên chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo theo đúng quy định

Văn Chấn hướng về ngày hội lớn

Văn Chấn hướng về ngày hội lớn

TP Yên Bái chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

TP Yên Bái chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Trạm Tấu sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trạm Tấu sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Tỉnh Yên Bái có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tỉnh Yên Bái có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị cho bầu cử

UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại