Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 1 năm 2024

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 1 năm 2024

684 lượt xem - 05/01/2024 08:49

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 1 năm 2024

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

474 lượt xem - 26/12/2023 11:00
Những cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở huyện Mù Cang Chải ( Tiếng Thái )

Những cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở huyện Mù Cang Chải ( Tiếng Thái )

414 lượt xem - 24/12/2023 11:00
Đổi mới tư duy mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện Trấn Yên( Tiếng Thái )

Đổi mới tư duy mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện Trấn Yên( Tiếng Thái )

366 lượt xem - 23/12/2023 11:09
Người có uy tín điểm tựa của người dân vùng cao Mù Cang Cải ( Tiếng Thái )

Người có uy tín điểm tựa của người dân vùng cao Mù Cang Cải ( Tiếng Thái )

186 lượt xem - 20/12/2023 11:00
Văn Yên đào tạo nghề nhằm giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Văn Yên đào tạo nghề nhằm giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

276 lượt xem - 17/12/2023 10:00
Lục Yên phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ( Tiếng Thái )

Lục Yên phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ( Tiếng Thái )

210 lượt xem - 16/12/2023 10:05
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2023

420 lượt xem - 15/12/2023 08:33
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 12 năm 2023

432 lượt xem - 15/12/2023 08:33
Dự án 8 _ Huyện Mù Cang Chải nỗ lực triển khai dự án 8 ( Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Huyện Mù Cang Chải nỗ lực triển khai dự án 8 ( Tiếng Thái )

132 lượt xem - 14/12/2023 14:00
Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

114 lượt xem - 14/12/2023 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

258 lượt xem - 13/12/2023 07:58
Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

318 lượt xem - 12/12/2023 14:00
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

384 lượt xem - 09/12/2023 14:34
Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

264 lượt xem - 09/12/2023 10:00
Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

114 lượt xem - 06/12/2023 10:09
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại